Bilimsel Program

22 Kasım 2023, Çarşamba
09:30 – 12:00 EĞİTİM : Tek Sağlık Projelerinde Saha Çalışmaları Nasıl Olmalı?

Konuşmacılar: Prof. Dr. Mehmet Ali ÖKTEM, Prof. Dr. Mustafa SÖZEN, Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ

• Saha ekibi nasıl kurulmalı? Kimlerden oluşmalı?
• Çalışma yapılacak alan ve örneklem türü nasıl belirlenmeli?
• Örneklem büyüklüğünün ve saha çalışması yapılacak dönemin belirlenmesinde hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı?
• Hangi kurumlardan izin alınmalı?
• Sahada hangi sorunlar ile karşılaşılabilir?
• Saha çalışması sırasında örnekler nasıl saklanmalı?
• Saha deneyimleri
13:30 – 14:30 AÇIŞ KONUŞMALARI:

KONFERANS

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Banu KAŞKATEPE, Prof. Dr. Murat FINDIK
14:30 – 15:15 Yaban Hayatı ve Ekolojik Denge

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜRSOY ERGEN
15:15 – 15:40 Kahve Arası
PANEL: KUDUZ ÖRNEĞİNDE TEK SAĞLIK

Moderatörler: Prof. Dr. Murat ARSLAN, Prof. Dr. Selçuk KILIÇ
15:40 – 17:30 Konuşmacılar: Prof. Dr. Buğrahan Bekir YAĞCI
Prof. Dr. Ateş KARA,
Vet. Hekim Mesut SEÇER
17:30 Açılış Kokteyli
23 Kasım 2023, Perşembe
1. Oturum : TEK SAĞLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan YARDIMCI - Prof. Dr. Aykut AYTAÇ

09:00 – 09:30 Hayvan Sağlığı Perspektifinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Konuşmacı: Dr. Pınar BOSTANCI
09:30 – 10:00 Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme ve Tek Sağlık Açısından Önemi

Konuşmacı: Prof. Dr. Zehra BÜYÜKTUNCER
10:00 – 10:30 Kahve Arası
2. Oturum : ANTİBİYOTİK DİRENCİ

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Arzu FINDIK- Prof. Dr. Özgen ESER

10:30 – 10:50 Atık Sularda Antibiyotik Dirençli Bakterilerin ve Direnç Genlerinin İzlenmesi: Karbapenem Dirençli Enterobacterales Örneği

Konuşmacı: Doç. Dr. Cemil KÜREKÇİ
10:50 – 11:10 Hayvanlardan İzole Edilen Bazı Önemli Patojenlerde Antibiyotik Direnci

Konuşmacı: Doç. Dr. Orkun BABACAN
11:10 – 11:30 Tek Sağlık-Disiplinlerarası Köprüde Gıda Güvenliğinin Önemi

Konuşmacı: Prof. Dr. Muammer GÖNCÜOĞLU
11:30 – 12:30 Sözlü Sunumlar
SS1
Piyasada Satılan Kokoreçlerde C. difficile ve Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakterilerin Varlığı – Nükhet Nilüfer ZORBA
SS2
Farklı Besiyerlerinden Elde Edilen Shiga Benzeri Toksin Etkinliğinin Vero Hücre Hattı ile Değerlendirilmesi – Aslı Balevi
SS3
Erzurum İli Mezbahalarında Kesilen Sığır ve Koyunlarda Kistik Ekinokokkozisin Durumu, Köpek ve İnsanlarda Geriye Dönük İzlenmesi – Mesut Şenel
SS4
Edirne’de Üretilen Farklı Çiğ İnek Sütlerinde Mikrobiyolojik Kalitenin Araştırılması – Gülcan Kuyucuklu
SS5
Sağlık, Fen ve Mühendislik Bilimleri Mezunları ve Akademisyenlerinin Tek Sağlık Kavramına İlişkin Farkındalıklarının Değerlendirilmesi – Okan Yalama
12:30 – 13:30 Toplu Fotoğraf Çekimi

Öğle Yemeği

3. Oturum : TEK SAĞLIK PERSPEKTİFİNDE ANTİMİKROBİYAL DİRENCE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuba DAL- Prof. Dr. Murat YILDIRIM

13:30 – 14:00 Küresel Antibiyotik Direnç Verileri

Konuşmacı: Doç. Dr. GÜLŞEN HAZIROLAN
14:00 – 14:30 Tek Sağlıkta Fenotipik Sürveyans Mı? Genotipik Sürveyansı Mı?

Konuşmacı: Doç. Dr. Serap SÜZÜK YILDIZ
14:30 – 15:00 Antimikrobiyal Dirence Karşı Beşeri ve Veteriner İlaçlar İçin Formülasyon Stratejileri

Konuşmacı: Prof. Dr. Sevda ŞENEL
15:00 – 15:30 Kahve Arası
Panel : TEK SAĞLIK PROJE FIRSATLARI

15:30 – 16:00 Avrupa Birliği Projeleri ve Tek Sağlık

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Cafer YILDIRIM
4. Oturum : AFETLERDE TEK SAĞLIK YAKLAŞIMI

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Deniz ODABAŞ - Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ

16:00 – 16:20 Afet Sonrası Enfeksiyon Etkenleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Selçuk KILIÇ
16:10 – 16:30 Afetlerde Veteriner Hekimlik

Konuşmacılar: Prof. Dr. Ender YARSAN- Dr. Farah Gönül AYDIN
16:30 – 17:30 Sözlü Sunumlar
SS6
Antik Çağlardan Alınan Toprak Örneklerinde Antibiyotik Direnç Genlerinin Araştırılması – Şükran Öztürk
SS7
Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii Klinik İzolatlarına Karşı Melittin Antimikrobiyal Peptit’inin İmipenem ve Meropenem ile Birlikte Etkinliğinin İn Vitro Belirlenmesi – Demet Genç Karadeniz
SS8
Biyosidlerin Candida auris Üzerine Etkinliğinin Gösterilmesi – Sidre Erganiş
SS9
Flukanozol Dirençli Candida albicans Enfeksiyonu Üzerinde Kurkuminin Antifungal Etkisi – Zehra Safi Öz
SS10
İstanbul Anadolu Yakası Sahili Müsilaj Örneklerinden İzole Edilen Bakteri Türlerinde Antimikrobiyal Direncin İncelenmesi – Gülşen Günel
SS11
Marmara Denizi Enterik Patojenlerin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması – Hilal Başak Erol


24 Kasım 2023, Cuma
5. Oturum : DEĞİŞEN DÜNYADA TEK SAĞLIK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nüket SİVRİ – Doç. Dr. Serap SÜZÜK YILDIZ

09:00 – 09:20 Değişen Dünya Koşullarında Mavi Biyoteknoloji ve Çevre Dostu Bakteriyolojik Çözümler

Konuşmacı: Prof. Dr. Gülşen ALTUĞ
09:20 – 09:40 Tek Sağlık Bakış Açısıyla Tarımda Faydalı Mikroorganizmalar

Konuşmacı: Prof. Dr. Hatice ÖĞÜTCÜ
09:40 – 10:00 Denizlerde Patojen Enterik Bakteri Yükünün Azaltılmasına Yönelik Çevre Dostu Çözüm Önerileri

Konuşmacı: Doç. Dr. Banu KAŞKATEPE
10:00 – 10:20 Tek Sağlık Yaklaşımında Bakteriyofaj Uygulaması

Konuşmacı: Prof. Dr. Yeşim SOYER KÜÇÜKŞENEL
10:20 – 10:40 Kahve Arası
6. Oturum : TEK SAĞLIKTA YENİ NESİL YAKLAŞIMLARIN KULLANIMI

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşe KALKANCI – Prof. Dr. Halit KANCA

10:40 – 11:00 Dijitalleşme ve Sağlık Teknolojilerinde Yapay Zeka

Konuşmacı: Prof. Dr. Songül VARLI
11:00 – 11:20 Mutasyon Savaşları: Aşılar Virüslere Karşı

Konuşmacı: Doç. Dr. Ali ÇAKMAK
11:20 – 11:40 Genom Temelli İzleme Sistemleri ve Biyoinformatik Yaklaşımlar

Konuşmacı: Prof. Dr. Emre KESKİN
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
7. Oturum : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent ALTEN – Prof. Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN

13:00 – 13:20 İklim Değişimi Etkisi ile Vektör ve Vektör Kaynaklı Zoonoz Riski

Konuşmacı: Prof. Dr. Levent AYDIN
13:20 – 13:40 Sivrisinek Kontrolünde Başarı: İstanbul’da Entegre Bir Yaklaşım

Konuşmacı: Prof. Dr. Bülent ALTEN
13:40 – 14:00 İklimsel Faktörlere Duyarlı Vektör Kaynaklı Viral Hastalıklara İlişkin Öngörüler

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ceylan POLAT
14:00 – 15:00 Sözlü Sunumlar
SS12
Ürtikerli Hastalarda Dientamoeba fragilis Varlığının Direkt Mikroskopi ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Araştırılması – Rugiyya Samadzade
SS13
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Olan Hastalarda Blastocystis spp.’nin Direkt Mikroskopi ve Moleküler Yöntemle Araştırılması – Rugiyya Samadzade
SS14
Tek Sağlık Yaklaşımı Kapsamında Ankara İlinde Ara Konak Tatlı Su Yumuşakçaları, İnsan ve Sığırlarda Fasciola hepatica Varlığının Araştırılması – Fatih Akyıldız
SS15
Çeşitli Kimyasalların Ekotoksikolojik Veri Boşluğunu Doldurmaya Yönelik “In Silico” Yaklaşımlar – Melek Türker Saçan
SS16
Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Rotavirüs ve Adenovirüs Antijenlerinin Sıklığının Değerlendirilmesi – Senanur Yılmaz
SS17
Kistik Ekinokokkoz Tanısı Açısından Parazit Kaynaklı Egr-miR-71 ve Egr-miR-61’inPotansiyellerinin Ön Değerlendirme Sonuçları – Mervenur Sarıkaya
15:00 – 15:30 Kahve Arası
8. Oturum : TEK SAĞLIĞIN EĞİTİME ENTEGRASYONU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yakut AKYÖN YILMAZ- Vet. Hekim Adnan SERPEN

15:30 – 15:50 Tek Sağlık Eğitimi: Karmaşık Sağlık Sorunlarını Çözmenin Bütüncül Yolu

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
15:50 – 16:10 Tek Sağlık Temelinde Yenilikçi Eğitim: Dünyada Ortak Vizyon ve Anlayış

Konuşmacı: Prof. Dr. Nüket SİVRİ
16:10 – 16:30 Lisansüstü Eğitimde Tek Sağlık Deneyimi

Konuşmacı: Doç. Dr. Serra ÖRSTEN
16:30 – 16:45 Lisansüstü Eğitimde Tek Sağlık Çalıştayı Raporunun Sunulması
17:30 KAPANIŞ
2. Ulusal Tek Sağlık Günleri, Tübitak’ın 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme desteğini almaya hak kazanmıştır.
Choose Your Demo
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
Purchase now