DAVET
Değerli Tek Sağlık Paydaşları,

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tek Sağlık Çalışma Grubu ve Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak II. Ulusal Tek Sağlık Günleri’nin 22-24 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 50. Yıl Salonu’nda düzenleneceğini bildirmekten mutluluk duymaktayız.

“Tek Sağlık”, insanlar, hayvanlar ve ekosistem arasındaki bağlantıyı merkezine alarak, sağlığın her boyutu ile iyileştirilmesini hedefleyen disiplinler arası bir yaklaşımdır. Zoonotik ve vektör kaynaklı hastalıklar, antimikrobiyal direnç, gıda güvenliği, iklim değişikliği, Tek Sağlık yaklaşımının ana başlıklarını oluşturmaktadır.

Organizasyonda iklim değişikliğinin etkileri, afetlerde tek sağlık yaklaşımı, çeşitli yönleri ile antimikrobiyal direnç, tek sağlık konusunda toplumsal farkındalığın oluşturulması ve eğitimde tek sağlığın önemi ile ilgili konular, alanlarında uzman bilim insanları tarafından sunulacak ve katılımcılarla birlikte tartışılacaktır. Organizasyon süresince, mesleki örgüt temsilcilerinin katılımları ile uluslararası örgütlerin tek sağlık yaklaşımlarına da yer verilecektir.

Güncel yaklaşımlardan haberdar olmak, paydaşlar ile fikir alışverişinde bulunabilmek ve sorunlarımıza ortak çözümler üretebilmek için bu alandaki tüm paydaşlarımızı organizasyonumuzda davet etmekten onur duyarız.

Organizasyonumuzda sizleri aramızda görebilmek dileğiyle!...

Doç. Dr. Banu KAŞKATEPE
Prof. Dr. Selçuk KILIÇ
Organizasyon Başkanları

Davetli Konuşmacılar

Prof.Dr. Songül VARLI

Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulama Enstitüsü Başkanı
Dijitalleşeme ve Sağlık Teknolojilerinde Yapay Zeka

Doç Dr. Ali ÇAKMAK

TUSEB Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü
Mutasyon Savaşları : Aşılar Virüslere Karşı

Dr. Pınar BOSTANCI

Zoetis Pet ve At Ürünleri Teknik Müdürü
Hayvan Sağlığı Perspektifinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Tek Sağlık Temelinde Yenilikçi Eğitim : Dünyada Ortak Vizyon ve Anlayış
Değişen Dünya Koşullarında Mavi Biyoteknoloji ve Çevre Dostu Bakteriyolojik Çözümler
Antimikrobiyal Dirence Karşı Beşeri ve Veteriner İlaçlar için Formülasyon Stratejileri
Tek Sağlık Bakış Açısıyla Tarımda Faydalı Mikroorganizmalar
Disiplinler Arası Köprüde Gıda Güvenliğinin Önemi
İklim Değişimi Etkisi ile Vektör ve Vektör Kaynaklı Zoonoz Riski
Atık Sularda Antibiyotik Dirençli Bakterilerin ve Direnç Genlerinin İzlenmesi : Karbapenem Dirençli Enterobacterales Örneği
Tek Sağlık Eğitimi : Karmaşık Sağlık Sorunlarının Çözmenin Bütüncül Yolu
Tek Sağlık Yaklaşımında Bakteriyofaj Uygulaması
Genom Temelli İzleme Sistemleri ve Biyoinformatik Yaklaşımlar
Lisanüstü Eğitimde Tek Sağlık : Hacettepe Üniversitesi Örneği
Küresel Antibiyotik Direnç Verileri

2. Ulusal Tek Sağlık Günleri

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı uhdesinde yürütülen 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.
TOPLANTI MERKEZİ
Choose Your Demo
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
Purchase now